Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Glemmer kommunene barn og unge i møte med økonomisk vanskeligstilte familier? Kartlegging og individuell vurdering av barns livssituasjon og behov ved søknader om økonomisk stønad. Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2012

PDF

2012 Sosiale tjenester i Nav - barn

Søk etter tilsynsrapporter

Søk

Glemmer kommunen barn og unge i møte med økonomisk vanskeligstilte familier?

Artikkel fra Tilsynsmelding 2012
PDF

Fylkesmennene har i 2012 undersøkt om kommunene sikrer at barns livssituasjon og behov blir systematisk undersøkt når forsørgere søker økonomisk stønad.  I 49 av 70 tilsyn fant fylkesmennene at kommunene ikke etterlever kravene i lov om sosiale tjenester i Nav som skal sikre at det blir gjort en konkret individuell kartlegging og vurdering som er forsvarlig.

Tildeling av økonomisk stønad skal ta hensyn til barns behov for klær og utstyr til
fritidsaktiviteter, til skoleutstyr og trygg bolig slik det er vanlig for andre barn i nærmiljøet.  Kommunen må derfor kartlegge familiers situasjon godt nok til at det kan gjøres en individuell vurdering av hva som skal til for å sikre en verdig barndom.

Relevant og tilstrekkelig kompetanse og systematiske styrings- og kontrollaktiviteter skal sikre at kartlegginger og vurderinger gjøres individuelt, og at det ikke blir tilfeldig om den enkelte bruker får tilstrekkelige og riktige tjenester. Fylkesmennene fant at de færreste kommunene hadde dette på plass. Kommunene hadde heller ikke gjennomtenkt hvilke feil og uønskede hendelser som skal rapporteres for å bidra til å forebygge svikt i tildeling av økonomisk stønad til forsørgere.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på at kommunene ikke sikrer ved systematisk styring at Nav-kontorene innhenter tilstrekkelig informasjon om, og gjør forsvarlige vurderinger av, behovene til en gruppe sårbare barn.