Helsetilsynet

– Språket er inngangsporten til kulturen
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.