Helsetilsynet

Det offentliges sikringsansvar ved bruk av private aktører i helse- og sosialtjenester
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.