Helsetilsynet

”Ean hal moai gal gulahallan” – vi to forsto nok ikke hverandre
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.