Helsetilsynet

Fødeinstitusjonene har for dårlig oversikt over egne resultater
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.