Helsetilsynet

Fortsatt press på plassene i psykiatriske akuttavdelinger
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.