Helsetilsynet

Helsetilsynets samarbeid med politi og påtalemyndighet
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.