Helsetilsynet

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.