Helsetilsynet

Mange rusmiddelmisbrukere får ikke nødvendig helsehjelp
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.