Helsetilsynet

Mangelfull kunnskap om bruk av tvang i psykisk helsevern
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.