Helsetilsynet

Markedsføring av kosmetisk kirurgi i lovens grenseland
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.