Helsetilsynet

Menns vold i nære relasjoner – et helseproblem?
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.