Helsetilsynet

Rusmiddelmisbruk viktigste årsak til tap av autorisasjon
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.