Helsetilsynet

Spørsmål om dobbeltstraff avgjort i Høyesterett
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.