Helsetilsynet

Svikt i tildeling av sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.