Helsetilsynet

Tjenestedirektivet og tilsyn med helsetjenester
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.