Helsetilsynet

Uklarhet om lindrende sedering til døende
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.