Helsetilsynet

Usynlige forskjeller i nemndbehandling av abortsøknader
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.