Helsetilsynet

Elektronisk pasientjournal og taushetsplikt
Artikkel fra Tilsynsmelding 2006.