Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Rælingen kommune ved Tjenestekontoret for helse og omsorg 2014

Sørum kommune, Omsorg og velferd, Tildelingsenheten 2014

Frogn kommune forebygge og behandle underernæring hos eldre 2014

Sørum kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2014

Sørum kommune Sørum sykehjem underernæring hos eldre 2014

Omsorgspartner Aktiv AS, Høgløkka tjenester tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2014

Skedsmo kommune Nav kvalifiseringsprogram (KVP) 2014

Asker kommune Nav kvalifiseringsprogram 2014

Bærum kommune folkehelsearbeid 2014

Aurskog-Høland kommune folkehelsearbeid 2014

Nesodden kommune kvalifiseringsprogrammet 2014

Sørum kommune Nav økonomisk rådgivning 2014

Ullensaker kommune folkehelsearbeid 2014

Norsk SAMSON AS kommunale omsorgstjenester 2014

Vestby kommune folkehelsearbeid 2014

Nittedal kommune underernæring hos eldre i sykehjem Døli pleie- og omsorgssenter 2014

Frogn kommune NAV Frogn kvalifiseringsprogram 2014

Asker kommune forebygging og behandling av underernæring hos eldre i hjemmetjenesten 2014

Aurskog-Høland kommune oppfølgingstilsyn økonomisk stønad Nav 2014

Enebakk kommune oppfølgingstilsyn økonomisk sosialhjelp 2014

Hurdal kommune søknader om økonomisk stønad personer med forsørgeransvar for barn 2014

Ås kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2014

Ås kommune helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år 2014

Akershus universitetssykehus HF, BUP Follo psykisk helsevern for barn og unge 2014

Nes kommunes oppfølging av barn i fosterhjem 2014