Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Aust- og vest-Agder gjennomførte i mai 2018 tilsyn med en barnevernsinstitusjon som ledd i det landsomfattende tilsynet med barnevernsinstitusjoner i 2018.

Konklusjonene i tilsynet ble: Ingen reaksjon.

Rapporten er unntatt offentlighet i sin helhet grunnet taushetspliktsbestemmelsene.

 


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2018 Barneverninstitusjoner – forsvarlig omsorg

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk