Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

2018

Sørlandet sykehus HF DPS Aust-Agder tilsyn med pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) 2018

Sørlandet sykehus HF Arendal og Kristiansand identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottakene 2018

Sørlandet sykehus HF – DPS Lister pasienter på tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) 2018

Tvedestrand kommune oppfølging og samhandling rundt barn med psykiske vansker 7- 12 år 2018

Arendal kommune - Solhaug bo- og omsorgssenter 2018

Næromsorg avdeling Skinnarsmoen forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Kristiansand kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk 2018

Lillesand kommune tilsyn med beredskapsplanlegging 2018

Risør kommune tilsyn med rehabilitering og koordinerende enhet 2018

Serio ungdomssenter tilsyn med forsvarlig omsorg forebygging gjennomføring oppfølging av tvang 2018

Farsund kommune arbeid med tilsyn og godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2018

Arendal kommune arbeid med tilsyn og godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2018

Aleris ungplan avdeling Flekkerøy forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Farsund kommune tilsyn med beredskapsplanlegging 2018

Loppa kommune legemiddelhåndtering ved Øksfjord sykehjem og hjemmetjenesten 2018