Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Nedre Eiker kommune tjenester tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2014

Nedre Eiker kommune Solberglia bo- og aktivitetssenter underernæring hos eldre 2014

Kongsberg kommunes Skavangertun sykehjem underernæring hos eldre 2014

Modum kommune Nav kvalifiseringsprogrammet 2014

Hurum kommune Nav kvalifiseringsprogrammet2014

Tvang i akutte faresituasjoner ved Bufetat Buskerud Vestfold ungdomssenter 2014

Hole kommune folkehelsearbeid 2014

Ringerike kommune folkehelsearbeid 2014

Røyken kommune folkehelsearbeid 2014

Ringerike kommune, Nes omsorgssenter tvungen helsehjelp 2014

Drammen kommune Nav kvalifiseringsprogrammet 2014

Røyken kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2014

Nav Numedal tildeling av økonomisk stønad 2014

Gol kommunes gjennomføring av tvungen helsehjelp Gol helsetun 2014

Hol kommunes gjennomføring av tvungen helsehjelp pasienter ved Geilotun Bo- og behandlingssenter 2014

Ringerike kommune praktisk bistand og omsorgslønn 2014

Vestre Viken HF Drammen BUP psykisk helsevern for barn og unge 2014

Røyken kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2014

Numedal barneverntjeneste oppfølging av barn i fosterhjem 2014

Gol og Hemsedal Nav tildeling av økonomisk stønad 2014

Øvre Eiker kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2014

Røyken kommune Bråset bo-og omsorgssenter 2014