Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

2018

Lurøy kommune tilsyn med barneverntjenesten 2018

Sortland kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Vefsn kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Nordlandssykehuset HF Voksenpsykiatrisk poliklinikk Gravdal spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse 2018

Helgelandssykehuset HF Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse 2018

Yttrabekken ungdomssenter tilsyn med forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Flakstad kommune helse- og omsorgstjenester til beboere ved Solhøgda bo- og behandlingssenter 2018

Rana kommune helse- og omsorgstjenester til beboere ved Selfors sykehjem avd. Kårstua og Selforsstua 2018

Lødingen sykehjem helse- og omsorgstjenester til beboere 2018

Fauske kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Helgelandssykehuset HF blodbankvirksomheten 2018

Alstahaug kommune håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2018

Bodø kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Nesna kommune Miljøterapeutiske tjenester helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming over 18 år som bor i egen bolig 2018

Andøy kommune helse- og omsorgstjenester til eldre ved Andøy bo- og behandlingssenter 2018