Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Lom kommune kvalifiseringsprogrammet 2014

Lillehammer kommune langvarig rusmisbruk og samtidig psykiske lidelser 2014

NAV Valdres i Nord-Aurdal kommune kvalifiseringsprogrammet 2014

Vestre Toten kommune helsestasjonstjenester til barn i alderen 0 – 6 år 2014

Lunner kommune folkehelsearbeid 2014

Gjøvik kommune folkehelsearbeid 2014

Nord-Aurdal kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2014

Vestre Toten kommune barnevernstjenesten hjemmeboende barn 2014

Søndre Land kommune helsestasjonstjenester for barn 0 - 6 år 2014

Sel kommune kvalifiseringsprogrammet 2014

Vågå kommune helsestasjonstenester for barn 0 - 6 år 2014

Skjåk kommune folkehelsearbeid 2014

Gausdal kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2014

Østre Toten kommunes oppfølging av barn i fosterhjem 2014

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst bistanden til barneverntjenestene i Oppland 2014

Lunner kommune eldre hjemmetjeneste legemiddelhåndtering og feilernæring 2014

Lillehammer BUP Sykehuset Innlandet HF Psykisk helsevern for barn og unge stikkprøvetilsyn

Vestre Toten kommune kvalifiseringsprogram (KVP) 2014

Gjøvik kommune voksne personer med psykiske lidelser og langvarig rusmiddelmisbruk 2014

Jevnaker kommune voksne personer med psykiske lidelser og langvarig rusmiddelmisbruk 2014

Dovre kommune tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning 2014

Gran kommune tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning 2014

Vang og Vestre Slidre kommune - Interkommunal barnevernteneste barn i fosterheim 2014

Nord-Fron kommune oppfølging av barn i fosterheim 2014

Nord-Fron kommune NAV Nord-Fron kvalifiseringsprogrammet 2014

Etnedal kommune eldre hjemmetjeneste legemiddelhåndtering og feilernæring 2014

Lesja kommune eldre legemiddelhåndtering feilernæring 2014