Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Oslo kommune Bydel Alna folkehelseloven 2014

Oslo kommune sitt arbeid med løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven 2014

Fertilitetssenteret Caruso AS celler og vev assistert befruktning 2014

IVF-klinikken Oslo AS celler og vev assistert befruktning 2014

Oslo kommune Solvang sykehjem underernæring hos eldre i sykehjem 2014

Oslo kommune Bydel Alna kommunale omsorgstjenester 2014

Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet psykisk utviklingshemmede tjenester tvang og makt 2014

Oslo kommune Bydel Ullern Søknadskontoret 2014

Oslo Universitetssykehus HF, Nevrokirurgisk avdeling henvisninger pasientforløp 2014

Oslo kommune Stovnerskogen sykehjem underernæring hos eldre i sykehjem 2014

Bydel Nordstrand, Oslo kommune hjemmetjenesten underernæring hos eldre 2014

BAB Omsorg AS, avdeling Trasopp lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og § 3-2 2014

Oslo kommune Bydel Frogner oppfølging av barn i fosterhjem 2014

Bjerke bydel, Oslo kommune helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år 2014

Diakonhjemmet Sykehus blodbankvirksomheten 2014

Lovisenberg Diakonale Sykehus blodbankvirksomheten 2014

Oslo kommune Bydel Østensjø oppfølging av barn i fosterhjem 2014

Bydel Nordre Aker Nav økonomisk rådgivning 2014

Psykisk helsevern til barn og unge Oslo universitetssykehus HF, BUP Oslo Nord 2014