Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Våler kommune helse- og omsorgstjenester til voksne mennesker med utviklingshemming 2016

Sykehuset Østfold helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten når voksne legges inn med alkoholintoksikasjon 2016

Sykehuset Østfold opplysningsplikt til barneverntjenesten for helsepersonell ved Barne- og ungdomssenteret 2016

Tingvoll sykehjem Sarpsborg kommune forebygging og behandling av underernæring 2016

Marker kommune forebygging og behandling av underernæring hos personer i sykehjem 2016

Askim kommune NAV tjenestene råd / veiledning og økonomisk stønad 2016

Halden kommune helse og omsorgstjenester til voksne mennesker med utviklingshemming 2016

Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder 2016

Askim kommune tvungen helsehjelp til hjemmeboende 2016

Rakkestad kommune tvungen helsehjelp til hjemmeboende 2016

Spydeberg kommune helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 2016

Hvaler kommune NAV sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2016

Hobøl kommune arbeid med løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven 2016

Sykehuset Østfold HF Håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev samt aktivitet knyttet til organdonasjon 2016

Hobøl kommune økonomisk rådgivning NAV Hobøl Spydeberg 2016