Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsyn med avtalespesialister innenfor psykiatri (legespesialister) og psykologi (psykologspesialister) i Vestfold fylke - Tilbakemelding

Horten kommune sosiale tjenester i NAV - bruk av vilkår etter sosialtjenesteloven § 20 a ved tildeling av økonomisk stønad 2018

Sykehuset i Vestfold HF tilsyn forsvarlig oppfølging av mor og barn under barseloppholdet med hovedfokus på utreisesituasjonen 2018

Svelvik kommune tilsyn med helse- og omsorgstjenester som kjøpes av private leverandører 2018

Omsorgspartner Vestfold tilsyn med helse- og omsorgstjenester som kjøpes av private leverandører 2018

Larvik kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Humana Barnevern Øst - avdelingene Mastebakke og Bøgata forsvarlig omsorg i barneverninstitusjoner 2018

Humana Barnevern Øst - avdelingene Idrettsveien og Bårnesveien forsvarlig omsorg i barneverninstitusjoner 2018

Tønsberg kommune beredskapsplikt 2018

Holmestrand kommune beredskapsplikt 2018

Færder kommune v/ Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter (Store Færder og Lindholmen) tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kap.4A 2018

Horten kommune v/ Borre sykehjem (postene A, B, G og H) tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A 2018

Tønsberg kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Sandefjord kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018