Helsetilsynet

Mangelfull kunnskap, summarisk saksbehandling og manglande involvering fører til unødvendig høg tvangsbruk. Fylkesmannens bruk av verkemiddel og aktivitet er utilstrekkelege i forhold til oppgåva.

I rapporten som ligg ved, er vurderingane av alle dei 14 involverte verksemdene samla. Seks av dei har brote ei eller fleire lovbestemmingar. 

Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms har samarbeidd om tilsynet. Dei aktuelle verksemdene må lage ein plan for å rette påpeikt svikt innan 1. november 2016.

Tilsynsrapport «Dei forsto meg ikkje», 19. september 2016, Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms.

Saka til Ida er kjent frå ein reportasje i Stavanger Aftenblad 30. januar 2016.