Disse sidene har fått en ny oppdatert meny. Det er lagt vekt på at sidene skal være lett tilgjengelige, oversiktlige og ha et klart og enkelt språk.

«Rettigheter og klager – sosiale tjenester» gir informasjon om sosiale tjenester, klageretten og fylkesmannens klagebehandling.

Rettigheter og klager sosiale tjenester