Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn har fått ny strategisk plan for årene 2015–2019. Strategien skal være retningsgivende for alle aktiviteter og tiltak i de ulike avdelinger i Statens helsetilsyn.

Planen konsentrerer seg om fire områder som vi skal arbeide særskilt med i planperioden:

Brukerinvolvering i tilsyn

Mål:

  • Brukere er involvert i alle tilsynsaktiviteter.

Utvikling av virkningsfullt tilsyn

Mål:

  • Vi har effektive og nyttige tilsynsmetoder som brukes riktig av kompetente medarbeidere.
  • Klage- og tilsynssaksbehandlingen innfrir krav til kvalitet og rettssikkerhet innen riktig tid.

Faglig ledelse av godt tilsyn

Mål:

  • Helsetilsynet gir faglige føringer for godt tilsyn på en etterrettelig og forutsigbar måte.
  • Helsetilsynet er et kompetansesenter for tilsyn som er relevant og nyttig for fylkesmennene.

Aktiv bruk av kunnskap fra tilsyn og klagesaker

Mål:

  • Kunnskap fra tilsyn er tilgjengelig, tilrettelagt og anvendelig for de som trenger den.
  • Helsetilsynet er en ettertraktet faginstans som formidler og bruker kunnskap fra tilsyn.

I arbeidet med planen har vi innhentet innspill fra interessentene våre, både utenfor og innenfor organisasjonen.

Les Strategisk plan for Statens helsetilsyn 2015–2019 (pdf).