Hopp til hovedinnhold

For å spre kunnskap om tilsynet til dem tjenestene angår aller mest, har Statens helsetilsyn utarbeidet en lettlest versjon av rapporten «Det gjelder livet». Teksten er utarbeidet i et samarbeid med Ole Magnus Oterhals, Camilla Therese Høgstøyl, May Østby og Aud Elisabeth Witsø.

Vi har forsøkt å få fram de viktigste funnene på en lettfattelig måte, slik at så mange som mulig får del i kunnskapen, enten ved å lese selv eller sammen med andre.

Heftet vil bli trykket og sendt til kommunene, med anmodning om videre spredning til alle som kan ha nytte av det.

Det gjelder livet. Lettlestversjon

PDF

2016 Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming

Bilde av forsiden