Hopp til hovedinnhold

For å forbedre varslingsprosessen har Statens helsetilsyn nå utarbeidet et informasjonsskriv om hvordan helseforetakene kan gi oss utfyllende informasjon om sakene som er varslet etter lov om spesialisthelsetjenesten § 3-3a på dette området. Virksomhetens egenvurdering av en hendelse, som skal sendes til Helsetilsynet, vil være en del av eller et tillegg til virksomhetens egen lovpålagte hendelsesanalyse. Vi har utarbeidet en egen rapportmal og en sjekkliste for det vi ønsker besvart.

VI håper at informasjonsskrivet vil bidra til at spesialisthelsetjenesten bedre kan identifisere de alvorlige hendelsene som skal varsles til Statens helsetilsyn, og samtidig arbeide for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i egen virksomhet.  

Statens helsetilsyns målsetning er at tilsyn skal være virkningsfullt og føre til bedre tjenester. Virksomhetene følger allerede i dag opp de alvorlige hendelsene i samsvar med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Formålet med forskriften er å bidra til forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. Plikten til å planlegge, evaluere og korrigere gjelder alle virksomheter. Avvik og uønskede hendelser skal gjennomgås, slik at lignende forhold kan forebygges.