Hopp til hovedinnhold

To radiologer har fått begrenset sin autorisasjon etter at det ble avdekket en rekke feil ved tolkning og beskrivelse av CT- og MR-bilder samt en røntgenundersøkelse ved det private røntgeninstituttet de jobbet for. En av radiologene fikk i tillegg tilbakekalt sin spesialistgodkjenning. En tredje radiolog hadde i samme periode oversett patologi på MR bilder hos én pasient. Vi fant at radiolog 3 hadde brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4 men at det ikke var formålstjenlig å gi ham en administrativ reaksjon.

En rekke avviksmeldinger fra et sykehus, samt flere klager til fylkesmannen fra pasienter, førte til at det ble opprettet tilsynssak. Det radiologiske instituttet iverksatte selv en gjennomgang av undersøkelser som var gjort av de to radiologene. Saken avdekket oversett patologi eller funn som ga mistanke om patologi på undersøkelser hos 23 pasienter i perioden desember 2015 til september 2017. Flere av feilvurderingene var etter vår vurdering svært alvorlige funn som dreide seg om oversett malignitet eller funn som ga sterk mistanke om malignitet.

Saken avdekket også mangler ved det private røntgeninstituttets kvalitetssystem. Instituttet foretok i liten grad kvalitetskontroll av de diagnostiske undersøkelsene og den tekniske kvaliteten på undersøkelsene. Instituttet hadde ikke sikret at radiologene ved ansettelsen hadde nødvendig kompetanse til å gjøre selvstendige diagnostiske undersøkelser. Det var i tillegg innført en bonusordning som førte til et stort produksjonspress.

Radiologen som fikk tilbakekalt sin spesialistgodkjenning, har klaget til Statens helsepersonellnemnd på vedtaket.

Vedtak om tilbakekall av spesialistgodkjenning i radiologi og begrensning av autorisasjon som lege

Vedtak om begrensning av autorisasjon radiolog

Avgjørelse i tilsynssak – brudd på spesialisthelsetjenesteloven

Avslutning av tilsynssak – brudd på forsvarlighetskravet radiolog