Hopp til hovedinnhold

Fra 2021 går Helsetilsynets tilsynsmelding over til å være en nettbasert publikasjon med slipp av artikler flere ganger i året. Her kan du lese kortfattede artikler som gir oversikt over og innblikk i ulike tilsynsaktiviteter som Helsetilsynet holder på med.

Tilsynsmeldingen

Meny for nye Tilsynsmeldingen

Denne gangen kan du lese om:

  • Pasientsikkerhet når blodtransfusjon blir gjennomført i kommunehelsetjenesten, ikke i sykehus.

    De fleste blodtransfusjoner gjennomføres på sykehus, men de senere årene er det blitt mer og mer vanlig at dette gjøres på sykehjem eller i andre kommunale virksomheter. Helsetilsynet gjennomførte tilsyn for å undersøke om pasientsikkerheten er god nok ved transfusjoner utenfor sykehus. Vi fant at kommunehelsetjenesten har arbeidet målrettet for å sikre at det er trygt å få blod nærmere der folk bor. Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten bør imidlertid i mange tilfeller bli bedre.

    Du kan lese artikkelen her
  • Tall og fakta for 2020 fra ulike sider ved tilsynsvirksomheten

    Helsetilsynet arbeider for at befolkningen får gode helse-, sosial- og barneverntjenester når de trenger det. Vi skal bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i tjenestene, og befolkningens tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Tall og fakta gjenspeiler at en langvarig pandemi har hatt konsekvenser for hvordan vi har innrettet aktivitetene våre. Vi har justert fremgangsmåter og arbeidsmåter for å kunne ivareta rollen vår i en akutt beredskapssituasjon. Både Helsetilsynet og statsforvalterne har tilpasset ressursene til situasjonen slik at vi har brukt de mest mulig hensiktsmessig. Oppmerksomheten har vært rettet mot tjenester der sannsynligheten for svikt er stor og hvor svikten kan ha alvorlige konsekvenser for pasienter og brukere.

    Du kan finne oversikt over tall og fakta her.

Du kan også lese om: