Haugland A
Bruk av funksjonsbasert regelverk og rettslige standarder
I: Kringen J, Lindøe PH, Braut GS. Risiko og tilsyn : risikostyring og rettslig regulering. Oslo: Universitetsforlaget, 2012: 170-187