Skjær W, Noodt M
Eldres ernæringsbehov - et felles mål [kronikk]
Sykepleien 2012; 100(12): 78-79