Hamre AK
Fylkesmannen – kven, kva og kvifor? [kronikk]
Sogn avis 26.4.2012