Austveg B
Helsemessig og sosial ulikhet rammer unge gravide kvinner [kronikk] (pdf)
Journalen 2012; 3:19