Molven O, Grammeltvedt GA
Helsepersonellets varslingsplikt etter helsepersonelloven § 17
Arbeidsrett 2012; 3/4: 91-120