Hopp til hovedinnhold

Hagestuen PO, Aase S
Organisering og nytteverdi av obduksjon
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:152-4