Austveg B
Reproduktiv helse nesten 20 år etter Kairokonferansen – hva nå?
Kvinner sammen 2012; 15(2): 4-6