Hopp til hovedinnhold

Braut GS
Samhandlingsreforma – lovtolkingsutfordringar for tilsyn og revisjon
Kommunerevisoren 2012; 67(5): 4-7