Helsetilsynet

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Helse- og omsorgsdepartementet
Dato: 31.01.2016
Vår ref.: 2015/1909 3 VIO

Høringsuttalelse om forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten (pdf) 1.2.2016

På grunn av endringsforslag til de enkelte bestemmelsene i forslaget er høringsuttalelsen publisert som pdf.