Hopp til hovedinnhold
Internserien

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker på helse- og omsorgstjenesteområdet

Internserien 4/2023

Saksbehandler: Seniorrådgiver June Iversen

Godkjent av: Assisterende direktør Heidi Merete Rudi, 9. januar 2018

Sist endret: Avdelingsdirektør Anne Myhr, 19. oktober 2023

Vurderes innen: 1. juni 2024

Ansvarlig avdeling: Avdeling for tilsyns- og klagesaker i helse- og omsorgstjenesten (avd. 2)

Saksnummer: 2017/1695

Erstatter: Internserien 6/2010 og Internserien 2/2018

Gjelder for: Helsepersonell som påtar seg oppdrag som sakkyndig i tilsynssaker på helse- og omsorgstjenesteområdet

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker på helse- og omsorgstjenesteområdet

Internserien 4/2023
PDF