Hopp til hovedinnhold
Internserien

Tilsyn med bruk av medisindispenser hos hjemmeboende eldre

Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester 2024

Internserien 1/2024

Saksbehandler: Seniorrådgiver Erik Granberg, 19. desember 2023

Godkjent av: Konstituert direktør Heidi Merete Rudi, 19. desember 2023

Saksnummer: 23/3081

Gjelder for: Ansatte i statsforvalterembetene