Helsetilsynet

Erfaringskonferanse om spesialisthelsetjenester til pasienter med psykiske lidelser og samtidige ruslidelser 

Helsetilsynet vil sammen med de regionale helseforetakene arrangere en slik erfaringskonferanse mandag 25. november 2019. 

Program (pdf)

Påmelding Påmeldingsfrist 8. oktober

Konferanse om sepsis i akuttmottak

Konferanse om sepsis i akuttmottak 20. september 2018. Med lenker til foredrag.

Involvering av pasienter, brukere og pårørende

Videoer fra fagseminarer og erfaringssamlinger i 2016–18 om involvering av pasienter, brukere og pårørende

Konferanse om involvering pasienter og pårørende i tilsyn med spesialisthelsetjenesten, 11. og 12. juni 2014

Gjennomgang av barnevernet

Oppstartsamling fagpanel for prosjekt Gjennomgang av barnevernsaker

27. juni 2017

Varselordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Erfaringskonferanse om varselordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. 4. desember 2014

Nordisk tilsynskonferanse i Tromsø

Nordisk tilsynskonferanse innen barnevern, sosial- og helsetjenestene. Tromsø, 25.–27. mai 2011

Tilsyn til besvær?

Tilsyn til besvær? Foredrag fra konferanse. KS og Statens helsetilsyn arrangerte konferansen 3. mars 2008