Hopp til hovedinnhold

Erfaringskonferanse om spesialisthelsetjenester til pasienter med psykiske lidelser og samtidige ruslidelser 

Konferanse om sepsis i akuttmottak

Involvering av pasienter, brukere og pårørende

Gjennomgang av barnevernet

Oppstartsamling fagpanel for prosjekt Gjennomgang av barnevernsaker

Varselordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Nordisk tilsynskonferanse 2011

Tilsyn til besvær?