Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

På konferansen la Statens helsetilsyn fram Tilsynsmelding 2007 og oppsummeringsrapporter fra to landsomfattende tilsyn i 2007:

  • kommunale helse- og sosialtjenester til mennesker med psykiske lidelser
  • avlastnings- og støttekontakttjenester

Deltakerdialogen handlet om hvordan kommunene kan bruke tilsyn i læring og forbedringsarbeid, hvordan tilsyn kan legges opp for å være til nytte for kommunene, og hvordan kommunikasjonen mellom kommunene og tilsynsmyndigheten kan bli enda bedre.

Andre foredrag gjaldt

  • erfaringer og forventninger til tilsyn fra kommunesektoren
  • erfaringer fra et tilsyn med tjenester til aldersdemente i Bergen
  • pressen, tilsynet og kommunene
  • å lære av feil – og skape en kultur for kompetanse, kvalitet og kontroll

Statens helsetilsyn vil bruke materialet fra konferansen i sitt forbedringsarbeid, og i videre samarbeid med KS.
 

Lenker

10.3.2008