Hopp til hovedinnhold
Tekst

Brukerrådets forventinger til Helsetilsynet

Marius Sjømæling, Barn av rus: 

Mine forventninger til Helsetilsynet handler om et upartisk, objektivt og tydelig tilsyn. Et Helsetilsyn som tør å gå inn se etter hva som faktisk er skjedd og kommunisere tydelige forbedringspunkter i etterkant av det man finner. 

Ragnhild S. Støkket, FFO, leder brukerrådet: 

På overordnet nivå forventer jeg at tilsynsmyndighetene skal ta sitt samfunnsoppdrag alvorlig og skal bidra til en bedre pasientsikkerhet og et bedre helsevesen for brukere og for pårørende. 

Vebjørn Leite Olsen, Mental helse Ung, nestleder brukerrådet: 

Min forventning til Helsetilsynet er at Helsetilsynet ikke bare skal være det skumle Helsetilsynet, men det skal og være forebyggende og kartlegger hvilke utfordringer som finnes ute i kommunene, og se hvordan etatene kan gjøre det bedre? 

Patrick Ekkeren Manfredo, Voksne for barn: 

Jeg forventer at Helsetilsynet prioriterer barn, særlige i sårbare livssituasjoner. Jeg forventer at Helsetilsynet prioriterer at tilbudet av barnevernstjenester er lik uavhengig av sted. 

Anne-Grete Larsen, Bipolarforeningen: 

Min forventning til tilsyn er at det skal bidra til kvalitet og læring i tjenestene, og til rettssikkerheten for brukere og pårørende. 

Tayyab Choudri, Internasjonal helse- og sosialgruppe: 

Min forventning er at tilsynet skal være for alle, og særlig på det flerkulturelle. Og synliggjøre for alle målgrupper hvordan hjelpeapparatet fungerer. 

Svein Helgesen, Pensjonistforbundet: 

Mine forventninger til Helsetilsynet er at de fortsetter å forsterke tilsynsarbeidet ute i kommunene gjennom statsforvalterne, og at de legger opp løpet sentralt med i høyere grad enn tidligere å trekke inn bruker og pasientorganisasjoner. 

Ragnhild S. Støkket, FFO, leder brukerrådet: 

Som leder av brukerrådet, vil jeg også si at jeg forventer at vi fortsetter det gode samarbeidet vi har med dere, og at dere lytter til oss og tar med de tilbakemeldingene dere får fra oss inn i deres videre arbeid. 

Heidi Merete Rudi, konstituert direktør Helsetilsynet: 

Brukerrådets forventninger til Helsetilsynet er akkurat som jeg ønsker meg dem, fordi de utfordrer oss på helt sentrale ting. Tilsynet dreier seg om folk og hva folk får og hvilke tjenester folk har rett til og trenger å få. Og da er det helt rimelig at tilsynsmyndighetene har et stort fokus på å involvere brukere. Og der hjelper jo brukerrådet oss i å få det til. Det er fokus på de sårbare gruppene. De som trenger mest, at samfunnet har ordninger som ivaretar rettighetene, og kvaliteten på de tjenestene de får. Ja brukerrådet viser både i de formulerte forventningene og i møtene at de er opptatt av tilsynets formål, – å bidra til bedre tjenester, sikrere tjenester og tryggere tjenester, og at det er det som er det viktige og ikke nødvendigvis kontrollere for kontrollens skyld.