Helsetilsynet

Barnevern – videoer

Tilsyn i 2019 med kommunens barneverntjeneste og sosiale tjenester i Nav

Digitalt verktøy til bruk ved samtaler med barn i barnevernsinstitusjoner

Barns selvbestemmelsesrett

Barns særskilte rett til samvær med foreldre i helseinstitusjon

Oppstartsamling fagpanel for prosjekt Gjennomgang av barnevernsaker

27. juni 2017

Å oppdage et barn

27. juni 2017

Kor lang tid tek det før klagen er ferdigbehandla?

19. desember 2016

Rettigheter under opphold i barneverninstitusjon

14. oktober 2016

Klage på inngrep i rettighetene eller bruk av tvang i institusjoner

14. oktober 2016

Klage på vedtak om hjelpetiltak

16. september 201

Hva skal fylkesmannen undersøke?

24. august 2016

Barneverntjenesten og institusjonen har veiledningsplikt

17. august 2016

Gjelder det noen klagefrist?

Hvor skal du sende klagen?

27. juni 2016

Vi vil gjerne treffe deg – Info om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner

23.10.2018