Helsetilsynet

Statens helsetilsyn har konto på Youtube og Vimeo. Videoene legges vanligvis ut også på facebook.

Barnevern 

Oppstartsamling fagpanel for prosjekt Gjennomgang av barnevernsaker

27. juni 2017

Å oppdage et barn

27. juni 2017

Kor lang tid tek det før klagen er ferdigbehandla?

19. desember 2016

Rettigheter under opphold i barneverninstitusjon

14. oktober 2016

Klage på inngrep i rettighetene eller bruk av tvang i institusjoner

14. oktober 2016

Klage på vedtak om hjelpetiltak

16. september 201

Hva skal fylkesmannen undersøke?

24. august 2016

Barneverntjenesten og institusjonen har veiledningsplikt

17. august 2016

Gjelder det noen klagefrist?

Hvor skal du sende klagen?

27. juni 2016

Vi vil gjerne treffe deg – Info om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner

22. mars 2015

Helse- og omsorgstjenester

Rett til å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjeneste i utlandet

Rett til kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

Du har rett til god drift i institusjon

22. juni 2018

Nærmeste pårørendes rett til informasjon og innsyn i journal

20. februar 2018

Rett til praktisk bistand

15. desember 2017

Rett til svangerskaps- og barselomsorgstjeneste

Rett til avlastningstiltak

10. oktober 2017

Rett til brukerstyrt personlig assistanse og avlastningstiltak (BPA)

6. oktober 2017

Rett til å motta nødvendige og verdige helse- og omsorgstjenester

4. oktober 2017

Omsorgsstønad

2. oktober 2017

Rett til sosial, psykologisk og medisinsk habilitering og rehabilitering

27. juli 2017

Rett til å få dekket utgifter til pasientreiser

5. juli 2017

Varselhåndtering i Helsetilsynet

1. juni 2017

Rett til helsetjenester i hjemmet

16. mai 2017

Rett til innsyn i egen journal

7. mars 2017

Rett til informasjon om helsetilstand, behandling og omsorgstilbud

23. januar 2017

Klage på helse- og omsorgstjenester

28. juni 2016

Sosiale tjenester i Nav

Hvem har klagerett på avgjørelser fra Nav?

2. november 2017

Hvordan klager du på vedtak om sosiale tjenester fra Nav?

1. november 2016

Individuell plan for å løse sosiale problemer

27. september 2017

Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning fra NAV-kontoret

12. september 2017

Klager du på avgjørelsen fra Nav? Her forteller vi om dine rettigheter under klagebehandlingen

5. september 2017

Rett til sosial, psykologisk og medisinsk habilitering og rehabilitering

27. juli 2017

Kvalifiseringsprogrammet

26. april 2017

Midlertidig botilbud

9. februar 2017

Hvor skal du sende klagen på vedtaket?

7. desember 2016

Kvalifisert til å kvalifisere? – Tilsyn med NAV-kontorenes gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet

1. september 2015

Dine saksbehandlingsrettigheter 5. september 2016 under revidering 

Involvering av pasienter, brukere og pårørende

Fagseminar "Hva kan være god praksis for brukerinvolvering?", Statens helsetilsyn

11. juni 2018

Flere unge mellom 17-23 år fikk ikke gode tjenester fra Nav i Nordland

Inspirasjonssamling for Involveringsprosjektet 20. oktober 2016

Selvbestemmelsen er truet for personer med utviklingshemming

Inspirasjonssamling for Involveringsprosjektet 20. oktober 2016

Tilsynsavklaring i dialog

Inspirasjonssamling for Involveringsprosjektet 20. oktober 2016

Helsetilsynet har behov for vår erfaring – og vi trenger Helsetilsynet

1. juli 2016

Brukerinvolvering i tilsyn. Hva kan det være?

Fra fagseminar 8. juni 2016