Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  
Rapport fra Helsetilsynet

Fragmentert og spesialisert – Hva vet tilsynet om eldre i spesialisthelsetjenesten?

Rapport fra Helsetilsynet 5/2024

Illustrasjon på frontsiden. Eldre mennesker som som pasienter i spesialisthelsetjenesten og får behandlingen av helsepersonell.

Rapport 5/2024 er en oppsummering av tilsynserfaringer om somatiske spesialisthelsetjenester til eldre. Den er basert på tilsynerfaringer både fra statsforvalterne og Helsetilsynet. Vi sammenstiller datakilder fra tilsynsarbeidet som vi ikke har sett i sammenheng på en systematisk måte tidligere. Dette gir oss viktig informasjon om risikoområder i tjenestene, men også informasjon om våre egne datakilder og begrensningene i disse.

I rapporten beskriver Helsetilsynet på risikoområder som peker seg ut. Analysen viser at det er stor fare for svikt i behandling og oppfølging av skrøpelige eldre i sykehus. Skrøpelige eldre pasienter kan bli liggende ferdigbehandlet og utskrivningsklare og vente på oppfølging i hjemkommunen. I denne ventetiden «går de under radaren» i sykehuset. Det er også stor fare for svikt i overgangen mellom sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester når pasienten blir skrevet ut. Helsetilsynet er bekymret for om kommunene klarer å levere det tilbudet som pasienten skrives ut til.

ISBN 978-82-93595-60-1

Fragmentert og spesialisert – Hva vet Helsetilsynet om eldre i spesialisthelsetjenesten?

Rapport fra Helsetilsynet 5/2024
PDF